دپارتمان‌های انســـتیتو

ارزیابی، مشاوره و توانبخشی اختلالات شنوایی

دپارتمان سرگیجه

ارزیابی و توانبخشی مشکلات سرگیجه و عدم تعادل 

آزمایشات ویدئونیستاگموگرافی (VNG) و آزمون ویدئویی ایمپالس سر (vHIT)

دکتر نیما رضازاده

مسئول دپارتمان

دپارتمان ارزیابی شنوایی

ارزیابی جامع شنوایی نوزادان و بزرگسالان و توانبخشی مشکلات گوش میانی

آزمایشات ادیومتری جامع و کامل و تمپانومتری پهن باند

پریسا رحمانی

مسئول دپارتمان

دپارتمان توانبخشی دهلیزی

توانبخشی دهلیزی سرگیجه های وضعیتی خوش خیم و کاهش عملکرد دهلیزی یک طرفه و دو طرفه با متدهای روز دنیا

دکتر نیما رضازاده و متین ارجمند

مسئول دپارتمان

دپارتمان پردازش شنوایی

ارزیابی و توانبخشی اختلالات مربوط به پردازش شنوایی مرکزی

دکتر احسان نگین

مسئول دپارتمان

دپارتمان سمعک

مشاوره، تجویز و تنظیم انواع سمعک

بهزاد عمارتی

مسئول دپارتمان

دپارتمان کاشت‌های شنوایی

ارزیابی، مشاوره و تجویز انواع کاشت‌های استخوانی و کاشت گوش میانی

کاشت حلزون، کاشت هدایت استخوانی و کاشت گوش میانی

دکتر نیما رضازاده

مسئول دپارتمان

دپارتمان وزوز گوش

ارزیابی و توانبخشی مشکلات مربوط به وزوز گوش

دکتر احسان نگین و مینا بنداد

مسئول دپارتمان

دپارتمان ارزیابی‌های الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

ارزیابی‌های لازم جهت اندازه‌گیری فشار گوش و ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان

 آزمایشات: ECochG/VEMP/ABR/ASSR/OAE

متین ارجمند

مسئول دپارتمان