دپارتمان ارزیابی شنوایی

ارزیابی جامع شنوایی نوزادان و بزرگسالان و توانبخشی مشکلات گوش میانی

حوزه اصلی فعالیت: ارزیابی جامع شنوایی کودکان و بزرگسالان

این دپارتمان به ارزیابی تخصصی سیستم شنوایی و وضعیت گوش میانی با استفاده از به‌روزترین و جدیدترین دستگاه‌های ارزیابی شنوایی می‌‎پردازد.

  • ادیومتری جامع و کامل (PTA/ SDS/ SRT)
  • ارزیابی وضعیت گوش میانی با استفاده از تمپانومتری پهن باند (WBT)

زمان‌های ویزیت

آزمایشات مربوط

  •  ادیومتری جامع و کامل (PTA/ SDS/ SRT)
  • ارزیابی وضعیت گوش میانی با استفاده از تمپانومتری پهن باند (WBT)