خدمات انستیتو

با هدف خدمت‌رسانی هرچه بهتر

ارزیابی جامع سیستم تعادل

دکتر نیما رضازاده

توانبخشی سرگیجه‌های وضعیتی

دکتر نیما رضازاده

توانبخشی اختلالات دهلیزی

متین ارجمند

ارزیابی و مشاوره کاشت‌های شنوایی

دکتر نیما رضازاده

hearing-aids-7

مشاوره، تجویز و تنظیم سمعک

بهزاد عمارتی

ارزیابی کامل سیستم شنوایی

پریسا رحمانی

hearing-exam-2

ارزیابی الکتروفیزیولوژیک شنوایی

پریسا رحمانی

HearingTestMan

توانبخشی اختلالات پردازش شنوایی

دکتر احسان نگین

skynews-tinnitus-ear-covid-19_6131520

ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

دکتر احسان نگین