دپارتمان سرگیجه

ارزیابی جامع مشکلات سرگیجه و عدم تعادل

حوزه فعالیت: ارزیابی جامع سیستم دهلیزی و تشخیص اختلالات سیستم دهلیزی

این دپارتمان به ارزیابی تخصصی سیستم دهلیزی با استفاده از به‌روزترین و جدیدترین تجهیزات ارزیابی در این حوزه می‌پردازد.

زمان‌های ویزیت

آزمایشات مربوط

  • ویدئونیستاگموگرافی (VNG)
  • آزمون ویدئویی ایمپالس سر (vHIT)