دپارتمان کاشت شنوایی

ارزیابی، مشاوره و تجویز انواع کاشت‌های استخوانی و کاشت گوش میانی

این دپارتمان به مشاوره و تجویز انواع کاشت‌های شنوایی می‌پردازد.

 

انواع کاشت های شنوایی

  • کاشت حلزون (Cochlear Implant)
  • کاشت هدایت استخوانی (Bone Bridge)
  • کاشت گوش میانی (Vibrant SoundBridge)

زمان‌های ویزیت

آزمایشات مربوط