کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متیـــن ارجمنـــــد

مسئول دپارتمان‌های توانبخشی دهلیزی و ارزیابی‌های الکتروفیزیولوژیک و تعادل

کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متیـــن ارجمنـــــد

مسئول دپارتمان‌های توانبخشی دهلیزی و ارزیابی‌های الکتروفیزیولوژیک و تعادل

سوابق شغلی

  • شنوایی شناس بیمارستان امیراعلم
  • شنوایی شناس انستیتو گوش و سرگیجه دکتر نیما رضازاده
  • کارشناس علمی شرکت آلتون شنوا

زمان‌های ویزیت

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

حوزه اصلی فعالیت

  • ارزیابی تخصصی و توانبخشی سیستم دهلیزی
  • ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

سوابق تحصیلی

  • کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رزرو وقت ویزیت با متین ارجمند

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.