کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پریســا رحمـــــانی

مسئول دپارتمان‌ ارزیابی جامع شنوایی انستیتو گوش و سرگیجه دکتر نیما رضازاده

کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پریســا رحمـــــانی

مسئول دپارتمان‌ ارزیابی جامع شنوایی انستیتو گوش و سرگیجه دکتر نیما رضازاده

سوابق شغلی

  • شنوایی شناس بیمارستان رسول اکرم
  • شنوایی شناس انستیتو گوش و سرگیجه دکتر نیما رضازاده

زمان‌های ویزیت

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

حوزه اصلی فعالیت

  • ارزیابی تخصصی شنوایی و وضعیت گوش میانی

سوابق تحصیلی

  • کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رزرو وقت ویزیت با پریسا رحمانی

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.